Login

Login med:

eller med:

Søk

Saksliste for ekstraordinært årsmøte onsdag 14.juni 2017 kl. 18:00 i

RådhusparkenHasselveien 4, 1470 Lørenskog

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

protokollen.

4. Behandle forslag og saker.
5. Foreta følgende valg:

a) Leder

Fint at svømmegleden blomstrer og at barna liker å konkurrere.

Dette lover bra for rekrutteringen til de større konkurransene etter hvert!

Takk til foreldre som er viktige støttespillere, og trenere som motiverer utøverne så bra.

Giffi rekrutt 2017

Vi hadde også utøvere på Vikingsvøm i Horten.

LRK resultater finnes her: LRK resultater Vikingsvøm

Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb (LRK) har tradisjon for å utvikle gode svømmere til topp nasjonalt nivå. I tillegg har vi mange talentfulle yngre utøvere. Våre svømmere er fordelt på følgende grupper: A, B, C, D, E og Rekruttparti. LRK har også en egen Mastersgruppe. Klubben har primært sine treninger i Sandbekkhallen i Rælingen og på Kjenn Bad i Lørenskog.
Vi er en klubb med solid økonomi og omkring 850 medlemmer.

Vår visjon: Vi skal være en svømmeklubb som fremmer idrettsglede der alle kan utvikle egne evner og ambisjoner. Vi skal utvikle utøvere fra grunnleggende ferdigheter i vann til mestring på et internasjonalt nivå.

Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb
søker timetrener
og søker instruktører til vår svømmeskole

 

Les mer: Vi søker timetrener og instruktører

LRK har ansatt daglig leder.

Vi ønsker Per Ove Løkstad velkommen til oss.

Per Ove tiltrer i  begynnelsen av Juni.