Login

Login med:

eller med:

Søk

Aldersgrense: Fylt 5 år før kursstart.
Varighet :

10 ganger av 40 minutter, 1 gang i uken.

Hai har 10 uker, 40 minutter, 2ganger i uken. 

Pris:

kr. 1350,-, Hai kr. 1950,-. (Haikurset har 2 kursdager i uka). Kurs betales via nettbetaling ved påmelding. Pris inkluderer svømmehette for deltakere på hvalkurs. 

Valg av kurs :

For å finne hvilket kurs barnet er modent for, les informasjonen under og se hva som kreves av barnet for å begynne på de ulike kursene. Ytterligere detaljer om hva de lærer på kursene, finner dere under detaljer kursbeskrivelse.

Påmelding:

Kun elektronisk påmelding på www.tryggivann.no

Kontakt:

Har du spørsmål - trykk her

Vanntemperatur:

Ca. 27 grader

Dybde:

100 - 150 cm

alt

Bilde: Skårerhallen
Gå til www.tryggivann.no for oversikt og påmelding.
For å bli trygg i vann og få en god progresjon i svømmeopplæringen, er det viktig å begynne på riktig nivå. Nye kursdeltakere bør begynne på nivået “Hval” selv om de har vært mye i vann tidligere. Barn som har deltatt på våre svømmekurs tidligere vil få en anbefaling fra instruktørene på kurset om hvilket nivå de bør delta på i en ny kursrunde. Hvis man på eget initiativ velger å hoppe over nivåer i svømmeopplæringen og instruktørene mener det er til barnets beste å flytte til et annet nivå, vil barnet bare få tilbud om å flytte til passende nivå dersom det er ledige plasser.

Foreldrene er velkommen i svømmehallen for å se på barnet sitt første og siste kurskveld. Foreldre skal ikke være sammen med barnet i vannet under svømmekurset. Foreldrene oppfordres til å vente utenfor svømmehallen eller i garderoben, dersom dette går greit for barnet.
Påmeldingen til svømmekurs er bindende og innbetalt kursavgift vil ikke bli refundert ved frafall, hvis det ikke er helsemessige årsaker til frafallet.
Det må betales for alle kurs barnet er påmeldt på.
Vi kan tilby kurs på ulike nivåer. Nedenfor finner du en kort beskrivelse av og ferdighetskrav til disse kursene. Nedre aldersgrense for våre kurs er 5 år.

 

Kurs

Innhold/Ferdighetskrav

Hval

Nybegynner (nivå 1 av 4). Ingen krav til ferdigheter.
Innhold: Den første kjernefunksjonen i svømming er å "dykke". På dette kurset lærer de seg å dykke og orientere seg under vann. Dette krever blant annet at de lærer å kontrollere pusting (pust inn - holde pusten - dykke - se - kom opp - pust ut).

Skilpadde

Nybegynner (nivå 2 av 4). For å delta på dette kurset må barnet kunne hoppe fra kanten, dykke ned på brystdypt vann og hente opp ting fra bunnen med hendene.
Innhold: Den andre kjernefunksjonen er å "flyte". Den bevisste opplevelsen av at vannet "bærer" kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Pingvin

Nybegynner (nivå 3 av 4). For å delta på dette kurset må barnet kunne flyte med hele kroppen i vannflaten i 10 sekunder på rygg og tilsvarende på mage.
Innhold: Gli under vann eller i overflaten er flyting i bevegelse. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Avhengig av kroppens form, stilling i vannet og glihastighet, økes eller reduseres motstanden. Målet er å gjøre eleven i stand til å påvirke (redusere) denne motstanden f.eks ved linjeholdning. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Selungen

Nybegynner (nivå 4 av 4). Må beherske nivået på Pingvin.
Innhold: Alle mer eller mindre kontrollerte bevegelser i vannet med armer og bein viderefører erfaringen av vannets motstandskraft. Målet er å nytte denne kraften slik at bevegelsene skaper fremdrift. De lære litt om Crawl, Ryggcrawl, begynnersvømming på magen, begynnersvømming på ryggen og skifte retning.

Sel

Videregående (nivå 1 av 4). Må beherske nivået på Selungen.
Innhold:

  • Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå.
  • Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline /livbøye.

Sjøløve

Videregående (nivå 2 av 4). Må beherske nivået på Sel.
Innhold:

  • Kunne utføre bryst- og butterfly-bevegelsen (delfinbevegelsen).
  • Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen.

Delfin

Videregående (nivå 3 av 4). Må beherske nivået på Sjøløve.
Innhold:

  • Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
  • Kunne svømme med klær og trå vannet
Hai Videregående (nivå 4 av 4). Må beherske nivået på Delfin.

Etter endt kurs er det naturlig å starte på Svømming - Rekrutt parti
Innhold:

  • Kunne svømme medley
  • Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
  • Kunne grunnleggende livredning i vann

norgessvmmeskolelogo